Oferta de Emprego 2019 (3ª convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Metal

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2018.
 • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

 • TITULACIÓN GRADO PROFESIONAL DE MÚSICA

 

Oferta de Emprego 2019 (2ª convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Madeira
 • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Metal
 • 1 Profesor/a de Música Formacion Musical de conxunto

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2018.
 • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

 • TITULACIÓN GRADO PROFESIONAL DE MÚSICA

 

Oferta de Emprego 2019

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música e Movemento e Linguaxe Musical
 • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Madeira

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2018.
 • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

 • GRAO PROFESIONAL DE MÚSICA

 

Proxecto financiado polo Concello de Vigo

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.