Oferta de Emprego 2018 (3ª convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música e Instrumentos Vento-Madeira

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2016.
 • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

 • GRAO MEDIO OU PROFESIONAL DE MÚSICA

 

Oferta de Emprego 2018 (2ª convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música e Movemento e Linguaxe Musical
 • 1 Profesor/a de Música (Instrumentos Vento-Madeira)

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2016.
 • Inscrito como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

 • GRAO MEDIO OU PROFESIONAL DE MÚSICA

 

Nova Oferta de Emprego 2018

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

 • 1 Profesor/a de Música e Movemento e Linguaxe Musical
 • 1 Profesor/a de Música (Instrumentos Vento-Madeira)
 • 1 Profesor/a de Música (Instrumentos Vento-Metal)
 • 1 Profesor/a de Formación Musical de Conxunto

Requisitos xerais:

 • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2016.
 • Inscrito como demandante de emprego no SPEG.
 • Posuir o perfil para o posto solicitado.

 

Proxecto financiado polo Concello de Vigo

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.