Oferta de Emprego

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 Profesor de Música para instrumentos de vento/madeira
  • 1 Profesor de Música para instrumentos de vento/metal

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2015
  • Inscrito como demandante de emprego no SPEG
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.