Nova Oferta de Emprego 2018

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 Profesor/a de Música e Movemento e Linguaxe Musical
  • 1 Profesor/a de Música (Instrumentos Vento-Madeira)
  • 1 Profesor/a de Música (Instrumentos Vento-Metal)
  • 1 Profesor/a de Formación Musical de Conxunto

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2016.
  • Inscrito como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.