Oferta de Emprego 2019 (2ª convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Madeira
  • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Metal
  • 1 Profesor/a de Música Formacion Musical de conxunto

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2018.
  • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

  • TITULACIÓN GRADO PROFESIONAL DE MÚSICA