Oferta de Emprego 2020 (3a convocatoria)

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 Profesor/a de Música e Movemento e Linguaxe Musical
  • 1 Profesor/a de Música Instrumentos Vento-Metal

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2019.
  • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

  • TITULACIÓN GRAO PROFESIONAL OU GRAO SUPERIOR DE MÚSICA