Escola de Música

A escola realiza formación en música en movemento, linguaxe musical e especialidades instrumentais para alumnos a partir dos 4 anos. Os obxectivos principais son:

· Formar e preparar aos alumnos para a súa incorporación activa á Banda Escola de Música e á Banda Unión Musical de Valladares

· Dar unha formación ao alumno equivalente ao Grao Elemental dos conservatorios de música, e facilitar a preparación do alumno para a proba de acceso ao Grao Profesional.

· Dar unha formación continua aos alumnos e músicos da Banda Unión Musical de Valladares tanto na súa especialidade de instrumento como en reforzo a outras materias.

 

Os últimos datos de matrícula alcanzan os 166 alumnos repartidos nas seguintes especialidades:

a) Música en Movemento (para nenos dos 4 aos 6 anos)
b) Linguaxe Musical
c) Música en conxunto:

 • Banda da Escola de música
 • Coro da Escola de música
 • Grupos de Cámara: Vento – metal; Vento – madeira; Percusión – Metal e Madeira

d) Instrumentos:

 • Frauta
 • Clarinete
 • Oboe
 • Fagot
 • Saxofón (Alto, Tenor, Soprano)
 • Trompa
 • Trompeta e Fliscorno
 • Trombón
 • Bombardino
 • Tuba
 • Percusión
 • Chello
 • Contrabaixo

A actividade da Escola de Música desenvólvese 11 meses ao ano, dende setembro ata xullo. No seu programa de actividades ademáis das clases en grupo (linguaxe musical) e das clases particulares (instrumento) é importante reseñar as distintas audicións que se fan ao longo do curso (Nadal, Fin de Curso), posto que axudan aos alumnos a perder o medo a tocar en público.

De cara ao vindeiro ano estudouse unha modificación no plan de estudos na que se engaden novas especialidades de reforzo (Armonía e Análise) e estase a analizar o desenvolvemento de cursiños especializados en Novas Tecnoloxías aplicadas á Música.

Vencellados á Escola de Música téñense organizado en anos anteriores actividades como os Campamentos Musicais, os Cursiños con mestres especialistas…

 

- Banda Escola da UM Valladares
Formada polos alumnos da Escola a partires do seu segundo ano de instrumento, conta actualmente cuns 60 membros. A Banda Escola realiza distintas actuacións ao ano: nas audicións da Escola, concertos nas festas parroquiais de Valladares…

 

- Novas instalación para a Escola de Música

No ano 2011 rehabilitóuse o antigo local do Centro Veciñal e Cultural de Valladares para a mellora das dependencias da Escola de Música e local de ensayo da Unión Musical de Valladares.

Grazas ao esforzo dos membros da banda e da axuda do Concello de Vigo a Escola conta hoxe en día con un local cunha aula de linguaxe musical, local de ensaio, cinco aulas de estudo e área de administración.